مدال منتقد اولین رای منفی بازگشت به مدال‌ها

۱۶۷ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۰۵:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
kamyab۶۶۱۱۰
۰۲:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
zizo۶۶۵
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
smjok۲۰۲۴۱۵
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
ttparsian۳۷۸
۰۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۴
khodadadi۲۷۵
۰۵:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰
baran0013۱،۲۹۹۱۶۲۷
۰۶:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵
Anisi۱۴۵۵
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸
webnevesht۱۳۱۳
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۹
sweat۱۷۴۲۵۱۶
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۵
XilizaX۱۲۸۴
۰۵:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
abbasali۲۸۰۱۲۱۰
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
sobab۳۳۷۲۲۳
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
riza۱،۱۴۴۳۱۸
۰۶:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
nses۸۷۱۹
۰۷:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
amirreza۱،۷۰۵۱۰۴۲
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
Ravari2-۹۹۱۱۵۴۳
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
kollok۱۳۵۱۱۰
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۵
parsraps۱۳۶۱۰
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۱۰
ahmad2006۳۵۵۲۲۳۸۹
۰۵:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
mhv1994۴
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
mohammadkm۷۸۵۱۰
۰۶:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۲
pooya۱۴۷۴۲۱
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۹
ertavaa۲۷۰۱۱
۰۶:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
mehran b۴۶۲۱۶
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
FARZIN۱۳۶۱۱۶
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
info_hossein۷۰۱۱۳
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰
myparstik۱،۱۰۸۵۱۰۳۶
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
ecr917۳۵۲۲۵۳۲
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۴
amir_homafar۲۱۵۶۱۸
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۰
emad۲۰۵۴
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۷
senaps۲۲۲۱۱۴
۰۷:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۴/۳۰
mhpk1358۷۱۹۳۱۶
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۴/۲۸
baghbagho۱۰۵۳
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۴/۲۵
009810۸۱۱۲۹
۰۵:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۹
rayka95۱۲۶۵
۰۱:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۹
MVBDX۱۳۹۴
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
Babak PHP۱۸۷۵
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶
mhd۱۷۶۱۰۲۹۶۷
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۴
amin202۳۹۲۳۱۴
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۳
behisoft۹۵۸۲۷۲۲
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
iMohsen۶۸۳
۰۷:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۶
2hamed۴،۳۸۷۲۱۳
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۵
mehdi49۱،۰۰۰۱۸
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۵
Toranj۲۵۴۱۳۱۶
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۴
Alireza_h۱،۲۳۳۲۱۵
۰۵:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
mahdiprog۱۹۱۵
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۲
EleRam۲۷۰۱۱۱
۰۵:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۱
premier۴۴۳۲۲۰
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۸
sajjad۲۵۸۱۱۰
۱۵:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۷
hossein37۱۹۱۲۸
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
agent27۳۱۰۳۹۳۴
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
MJK۸۷۷۲۱۲