مدال منتقد اولین رای منفی بازگشت به مدال‌ها

myparstik  این مدال را دریافت کرده است

۰۷:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰
myparstik۱،۱۰۸۵۱۰۳۶