مدال محقق پرسیدن یک پرسش و انتخاب جواب برتر بازگشت به مدال‌ها

myparstik  این مدال را دریافت کرده است

۱۶:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۶
myparstik۱،۱۰۸۵۱۰۳۶