مدال پرسش قابل توجه پرسیدن یک پرسش با بیش از ۲،۵۰۰ بازدید بازگشت به مدال‌ها

۸۴۴ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند