مدال پاکسازی اولین بازگشت به نسخه قبل متن بازگشت به مدال‌ها

۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۱۵:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۶
Sinac۲۵۴
۰۳:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۷
mhkhani۵۷۲۱۲۰
۰۵:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۳/۰۹
Miladsob۳،۱۹۹۱۹۵۹
۰۷:۱۴ - ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
Ali Amin۰۳
۱۴:۳۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
Shahin۴،۰۶۵۱۱۴۲۸
۱۰:۱۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۶
pestilencia۳،۹۸۰۴۱۳