مدال وظیفه شهروندی رای دادن ۳۰۰ بار یا بیشتر بازگشت به مدال‌ها

۲۴ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۱۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
2hamed۴،۳۸۷۲۱۲
۰۶:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
riza۱،۱۴۴۳۱۸
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
sweat۱۷۴۲۵۱۶
۰۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵
sepehrfeedy۷۲۳۵۲۳
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
xcal۷۹۵۱۲۳۸
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
Mhd1991۱،۵۱۲۱۵
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
Sina P۶۴۳۸۳۴
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۲
Ardalan۱،۱۷۶۵۹۲۹
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۷
Dante۴۴۷۴۲۵
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳
mhpk1358۷۱۹۲۱۵
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۴/۲۸
Cina۷،۱۷۲۱۱۲۴۰
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
hamid۶،۲۷۶۴۲۸۶۹
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
Miladsob۳،۱۹۹۱۹۵۹
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
Shahin۴،۰۶۵۱۱۵۲۸
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
muiacir۵،۸۹۷۳۱۴۵۶
۰۵:۱۴ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۷
yeketaz۱،۴۳۷۴۱۵
۰۵:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
khak313۵۰۱۱۹۳۰
۰۲:۱۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
hameds۲۱۳
۱۲:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
luciferian11۱۵۵۱۹۲۳
۰۶:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
Hossein۱۵۹۶۲۵
۰۱:۴۹ - ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
moallemi۳۸۵۱۰۲۹
۱۵:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
itline۱،۹۰۷۱۱۳۲۰
۰۴:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
mahdi۱،۰۴۹۱۲۲۵
۲۲:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۴
hamed۳،۳۳۸۹۴۷۸۵