مدال وظیفه شهروندی رای دادن ۳۰۰ بار یا بیشتر بازگشت به مدال‌ها

۲۴ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۱۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
2hamed۴،۳۸۷۲۱۲
۰۶:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
riza۱،۱۴۴۳۱۸
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
sweat۱۷۴۲۵۱۶
۰۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵
sepehrfeedy۷۲۳۵۲۴
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
xcal۷۹۵۱۱۲۳۹
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
Mhd1991۱،۵۱۲۱۵
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
Sina P۶۴۳۸۳۷
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۲
Ardalan۱،۱۷۶۵۹۳۱
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۷
Dante۴۴۷۵۲۵
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳
mhpk1358۷۱۹۳۱۶
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۴/۲۸
Cina۷،۱۷۲۱۱۴۴۱
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
hamid۶،۲۷۶۶۲۸۶۹
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
Miladsob۳،۱۹۹۱۹۶۲
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
Shahin۴،۰۶۵۱۱۵۲۹
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
muiacir۵،۸۹۷۳۱۵۵۷
۰۵:۱۴ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۷
yeketaz۱،۴۳۷۴۱۵
۰۵:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
khak313۵۰۱۱۱۰۳۰
۰۲:۱۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
hameds۲۱۳
۱۲:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
luciferian11۱۵۵۱۱۰۲۴
۰۶:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
Hossein۱۵۹۶۲۵
۰۱:۴۹ - ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
moallemi۳۸۵۱۱۲۹
۱۵:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
itline۱،۹۰۷۱۱۳۲۰
۰۴:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
mahdi۱،۰۴۹۱۲۲۵
۲۲:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۴
hamed۳،۳۳۸۹۴۸۸۷