مدال دانشمند نوشتن ۱۰ نظر با ۵ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

۱۷ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۱۷:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۱
kamyab۶۶۱۱۰
۰۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
esmaeil3۷
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
sara200۶۲
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
2hamed۴،۳۸۷۲۱۳
۰۵:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
sweat۱۷۴۲۵۱۶
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹
mhd۱۷۶۱۰۲۹۶۷
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
pestilencia۳،۹۸۰۴۱۳
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
egza۴،۳۴۳۱۵۶۷
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
Cina۷،۱۷۲۱۱۴۴۲
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۴
Miladsob۳،۱۹۹۱۹۶۲
۰۴:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۵
hamid۶،۲۷۶۷۲۸۷۰
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
mamanjoon۱،۵۵۱۵۳۵
۱۱:۰۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۸
muiacir۵،۸۹۷۳۱۵۵۸
۱۳:۵۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۰
Shahin۴،۰۶۵۱۱۵۲۹
۰۸:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
keyvan۱،۹۴۷۱۴۲۹
۰۶:۳۴ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
mahdi۱،۰۴۹۱۲۲۵
۱۱:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۶
hamed۳،۳۳۸۹۴۸۸۷