مدال دانشمند نوشتن ۱۰ نظر با ۵ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

۱۷ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۱۷:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۱
kamyab۶۶۱۱۰
۰۳:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
esmaeil3۷
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
sara200۶۲
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
2hamed۴،۳۸۷۲۱۲
۰۵:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
sweat۱۷۴۲۵۱۶
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹
mhd۱۷۶۶۲۸۶۶
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
pestilencia۳،۹۸۰۴۱۳
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
egza۴،۳۴۳۱۵۶۵
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
Cina۷،۱۷۲۱۱۲۴۰
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۴
Miladsob۳،۱۹۹۱۹۵۹
۰۴:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۵
hamid۶،۲۷۶۴۲۸۶۹
۰۹:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
mamanjoon۱،۵۵۱۴۳۳
۱۱:۰۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۸
muiacir۵،۸۹۷۳۱۴۵۵
۱۳:۵۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۰
Shahin۴،۰۶۵۱۱۵۲۸
۰۸:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
keyvan۱،۹۴۷۱۴۲۹
۰۶:۳۴ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
mahdi۱،۰۴۹۱۲۲۵
۱۱:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۶
hamed۳،۳۳۸۹۴۷۸۵