مدال دانشمند نوشتن ۱۰ نظر با ۵ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

hamed  این مدال را دریافت کرده است

۱۱:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۶
hamed۳،۳۳۸۹۴۸۸۷