مدال دانشمند نوشتن ۱۰ نظر با ۵ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

Cina  این مدال را دریافت کرده است

۱۸:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
Cina۷،۱۷۲۱۱۴۴۲