مدال دانش‌آموز اولین پرسش با ۱ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

texima  این مدال را دریافت کرده است

۱۵:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۴
texima۱۰۲۵