مدال معلم اولین پاسخ به پرسش با ۱ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

۶۷۰ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۰۸:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
Hatam۱۱۱
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
niloofar۲۶۱۲
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
Alireza۳۱۳
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
maspadana۱۱۱
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
mohammad۲۱۱
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
Mohammad۱۱۲
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
yahya۲۶۱
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
Neda۵۵۱۴
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۵
oldboy۲۶۱۲
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
Alireza۴۶۱۱
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
sadeqzadeh۳۶۲
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۲
yackob۱۱۲
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
Server۱۱۱
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۲
sasha۱۶۳
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
alireza۱۱۱
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
smh_18۱۱۱۱۲
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
Bahar۱۱۱
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
Black Rose۱۱۱
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
Zheeak۱۱۱
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
Hexen۶۱۲
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
Saeed۱۱۱
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
saeedi۲۶۵
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
Matin۱۰۱۱۲
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۸
Reza۱۱۱
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
sosai۳۱۱۶
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
mtoosi۶۸۴
۰۴:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
Alirezaa۱۱۱
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۹
Rexar۲۱۴
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
zarrin۳۱۳
۰۲:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
simo۱۶۱۴
۰۶:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
mahdi2012۱۱۱
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۳
Canopus۱۱۱
۰۶:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۲
Kamran۱۱۶۴
۰۰:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
mirza۱۰۵
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
lsamanl۶۹۱
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
abo1524۱۱۲
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۳
Salman۲۱۳
۰۴:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
esmaeil3۷
۰۵:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
shgninc۲۱۲
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
mastermind۱۱۳
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
arsenalpt۱۱۱
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
nekooee۱۱۲
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
sali444۳۱۲
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
teddy۱۱۱
۰۵:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
sina5825۴۶۵
۰۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
nader9kia۱۷۲
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
jazireh۱۱۲