مدال دانا اولین پاسخ پذیرفته‌شده با ۱ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

۴۲ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند

۰۸:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
niloofar۲۶۱۲
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
Ardalan۱،۱۷۶۵۹۳۱
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۴
Neda۵۵۱۴
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
oldboy۲۶۱۲
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
Alireza۴۶۱۱
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۷
muiacir۵،۸۹۷۳۱۵۵۸
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
2hamed۴،۳۸۷۲۱۲
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
Matin۱۰۱۱۲
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
akmfad1۸۵۴۲۸
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۲
Alireza_h۱،۲۳۳۲۱۵
۰۲:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۰
MJK۸۷۷۲۱۲
۰۱:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۴
hamid۶،۲۷۶۷۲۸۷۰
۰۷:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۷
Reza Carrow۵۵۰۱۳۱۲
۰۴:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۶
behrangf۸۷۴۲۸
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۵
irmob۴۹۸۴۱۱
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۲/۳۰
Mehrdad۲۳۵۲۴
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۵
pestilencia۳،۹۸۰۴۱۳
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
meisam۱،۴۲۴۱۱۲۲۷
۰۳:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
Shahin۴،۰۶۵۱۱۵۲۹
۰۶:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۱
cyletech۱۹۵۲۵
۱۶:۴۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹
salmanAA۱،۹۷۹۲۱۱
۱۱:۲۲ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
yeketaz۱،۴۳۷۴۱۵
۰۸:۰۹ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۷
aattaran۱،۴۹۴۶۱۹
۰۵:۰۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۶
afee1990۸۹۸۷۲۴
۱۲:۵۳ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۱
jadijadi۲،۶۵۴۵۱۵
۰۳:۴۸ - ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
SaLiXeM۱،۳۵۰۲۶
۱۲:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۸/۱۸
hamedpc007۶۷۸۳۷
۰۹:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۶/۱۰
luciferian11۱۵۵۱۱۱۲۴
۱۲:۳۹ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
Malek۵۷۵۲۵
۱۲:۲۸ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
itline۱،۹۰۷۱۱۳۲۰
۱۵:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۵/۲۲
شهاب۲۰۵۴۱۱
۱۳:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
erghezi۵۷۴۱۰
۰۷:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
Javid۴۱۲۴
۰۳:۵۵ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۹
egza۴،۳۴۳۱۵۶۷
۲۱:۱۵ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۸
moallemi۳۸۵۱۲۲۹
۱۶:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۶
mahdi۱،۰۴۹۱۲۲۵
۱۰:۰۵ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
mohamadreza۱،۸۳۶۸۲۷
۱۵:۰۵ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۴
hamed۳،۳۳۸۹۴۸۸۷
۱۲:۴۱ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۴
keyvan۱،۹۴۷۱۴۲۹