مدال دانا اولین پاسخ پذیرفته‌شده با ۱ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

muiacir  این مدال را دریافت کرده است

۲۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۷
muiacir۵،۸۹۷۳۱۵۵۸