مدال غیب‌گو پاسخ به یک پرسش بعد از ۶۰ روز بعد با ۵ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

۱ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند