مدال‌های طلایی

۱۲۱ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسیدن یک پرسش با بیش از ۱۰،۰۰۰ بازدید
هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است
پرسش با ۱۰۰ یا بیشتر امتیاز
هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است
پاسخ با ۱۰۰ یا بیشتر امتیاز
۳ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش مورد علاقه ۱۰۰ کاربر