مدال‌های نقره‌ای

۸۴۴ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسیدن یک پرسش با بیش از ۲،۵۰۰ بازدید
۸ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش با ۲۵ یا بیشتر امتیاز
۱۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پاسخ با ۲۵ یا بیشتر امتیاز
۱۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش مورد علاقه ۲۵ کاربر
۲۴ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
رای دادن ۳۰۰ بار یا بیشتر
۱۳ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
ویرایش ۱۰۰ نوشته
۴۲ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین پاسخ پذیرفته‌شده با ۱ یا بیشتر امتیاز
۷۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پاسخ پذیرفته شده با ۴۰ یا بیشتر امتیاز
۱ کاربر این مدال را دریافت کرده‌ است
پاسخ به یک پرسش بعد از ۶۰ روز بعد با ۵ یا بیشتر امتیاز
هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است
ایجاد یک تگ که در ۵۰ پرسش استفاده شده باشد