بازگشت به جواب

۴ تعداد 86 کاراکتر از متن نوشته حذف شد؛
ویرایش شده ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ parsa۱۱

این نرم افزار می تونه کمک بکنه بهتون [انتقال http://mobilesky.ir/app2sd-app-manager-save-space-pro-android/ نرم افزار های آندروید به مموری کارت با App2SD &App Manager][1] متاسفانه لینک ها توسایت داناترین خراب نشون داده می شه [1]: http://mobilesky.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-sd//

۳ تعداد 66 کاراکتر به متن نوشته اضافه شد؛
ویرایش شده ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ parsa۱۱

این نرم افزار می تونه کمک بکنه بهتون [انتقال نرم افزار های آندروید به مموری کارت با App2SD &App Manager][1] [1]: http://mobilesky.ir/app2sd-app-manager-save-space-pro-android/ http://mobilesky.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-sd//

۲ تعداد 40 کاراکتر به متن نوشته اضافه شد؛
ویرایش شده ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ parsa۱۱
این نرم افزار می تونه کمک بکنه بهتون [انتقال نرم افزار های آندروید به مموری کارت با App2SD &App Manager][1] [1]: http://mobilesky.ir/app2sd-app-manager-save-space-pro-android/