بازگشت به سوال

۲ تعداد 1 کاراکتر به متن نوشته اضافه شد؛ عنوان ویرایش شد؛
ویرایش شده ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ Ali۱۴
ماکزیمم فرده فشرده سازی فایل ویدیویی

سلام ماکزیمم فرده فشرده سازی فایل ویدیویی بر روی کدوم پسوند هست؟ بعضا دیده میشه یک فایل حجیم ویدیویی با کیفیت مشابه اصلی است اما با حجم بسیار پایین تر

۱
نوشته شده ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ Ali۱۴
ماکزیمم فرده سازی فایل ویدیویی

سلام

ماکزیمم فرده سازی فایل ویدیویی بر روی کدوم پسوند هست؟
بعضا دیده میشه یک فایل حجیم ویدیویی با کیفیت مشابه اصلی است اما با حجم بسیار پایین تر