معرفی برنامه ای برای ساختن تلفن گویا

۰

با سلام.
من دنبال یک برنامه خوب برای ساختن تلفن گویا می گردم . اکر شما برنامه ای خوب سراغ دارید لطفا به من هم بگویید .
اگه آموزش هم داشته باشه بهتره و اگه فارسی هم باشه که دیگه خیلی خوبه .

پرسیده شده ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ aeslami۴۲۲۱۱
انصراف
انصراف