درخواست نرم افزاری برای جستجو و پاک کردن فولدرهای خالی

۱

دوستان من یه نرم افزار میخوام که فولدرهای خالی رو جستجوکنه و اونا ور پاک کنه!
چون من با یه نرم افزار فایلهای تکراری و روی سیستم جستجو و پاک کردم و باعث شده تعداد زیادی فولدر خالی باقی بمونه و پاک کردن دستی این فولدرها حوصله زیاد ی میخواد
ممنون

پرسیده شده ۰۴:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ mojtabax۱۲۸۲۱۳
انصراف

۱  پاسخ

انصراف