دسترسی به منابع برای فراگیری شیرپوینت ۲0۱۰

۱  پاسخ

۱

سلام
شما می‌تونید از این سایت چند منبع مناسب برای فراگیری شیرپوینت رو دانلود کنید

پاسخ داده شده ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ anat۲۱۲
انصراف
انصراف