لینک به صفحه، در دریم ویور

۰

بنام خدا
سلام
کسی میدونه چجوری میتونم دو صفحه html رو که ایجاد کردم رو به هم لینک کنم یعنی وقتی روی "برو به صفحه دو" کلیک کردم بره به htmlدوم،

دریم ویور cs 5.۵

انصراف

۲  پاسخ

۰

بنامخدا پاسخ رو یافتم

<a href="multipage.html" rel="external">Multi-page link</a>

بجا multipage.html آدرسه صفحه رو میدیم

جواب رو گذاشتم کسی خواست بتونه استفاده کنه

انصراف

برای ایجاد لینک در HTML باید از تگ <a> استفاده کنید به صورت زیر...

<a href="file۲.html">برو به صفحه دو</a>
پاسخ داده شده ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ 2hamed۴،۳۸۷۲۱۳
انصراف
انصراف