رنگ آمیزی سطرهای جداگانه بر اساس مقدار سل کلیدی (ستون کلیدی)

۰

من یک فایل اکسل به صورت alt text دارم. می خواهم sheet را پس از مرتب سازی در ستون کلید (MasterID) تغییر بدهم، رنگ هر ردیف بر مبنای ستون کلید تغییر کند. مثلا !alt text

لینک تصویر ۱ (http://gigpars.com/upload/oice_s۱.jpg)
لینک تصویر ۲ (http://gigpars.com/upload/tzvo_s۲.jpg)

انصراف
انصراف