مفهوم بستار یا closure در javascript

۲  پاسخ

۰

امیدوارم مطالعه ی این مطلب فارسی به شما در درک بهتر Closure ها کمک کند.

پاسخ داده شده ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ shaahin۳۹۳
انصراف
۰

میشه گفت Closure ها متغیرهایی با قابلت پردازش درونی هستند. یعنی می توان به آنها مقداری را تزریق نمود، بر روی ورودی تغییراتی اعمال کرد و سپس مقدار مورد نظر را درون خود آن ذخیره داشت.
به کد زیر دقت کن:

 var add = (function () {
    var counter = ۰;
    return function () {return counter += ۱;}
})();

add();
add();
add();

// the counter is now ۳ 
پاسخ داده شده ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ alireza hatami۳۵۲۴
انصراف
انصراف