چطور برنامه ها را از Ovi Store در کامپیوتر دانلود کنم؟

۰

آیا راهی هست که برنامه‌های Ovi Store رو مستقیماً در کامپیوتر دانلود کرد؟

پرسیده شده ۱۴:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۹/۱۹ hamed۳،۳۳۸۹۴۸۸۷
انصراف

۱  پاسخ

۲

خب بعد از جستجو به نظر میرسد راه حل ساده‌ای داشته باشد.
اگر به عنوان مثال می‌خواهید اپلیکشن foursqure را که در آدرس http://store.ovi.com/content/5۶۷۵۰ قرار دارد دانلود کنید، به انتهای url یک /download اضافه کنید، مثلاً در مورد foursqure می‌شود: http://store.ovi.com/content/5۶۷۵۰/download

توجه کنید که اگر انتهای url موارد اضافی وجود داشت (پارامترهای query string) مثلاً آدرس به صورت http://store.ovi.com/content/5۶۷۵۰?clickSource=homepage بود باید آن موارد اضافی را حذف کنید. همچنین توجه داشته باشید که برای دانلود برنامه‌های ovi store باید لاگین کرده باشید.

انصراف
انصراف