تعیین تعداد کارکترهای ورودی کاربر به زبان c++ در آرایه

۰

فرض کنید یک آرایه از نوع کارکتر با طول ۵0 داشته باشیم و از کاربر بخواهیم که چند کارکتر را وارد کند و فرضا کاربر ۱0 کارکتر را وارد نموده . چون کامپایلر به آن ۴۰ خانه دیگر مقداری تصادفی نسبت می دهد، از کجا می توان فهمید که کاربر چند کارکتر را وارد کرده است و یا به عبارت دیگر ، آخرین کارکتر ورودی کاربر چیست؟

پرسیده شده ۱۵:۰۵ - ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ afee1990۸۹۸۷۲۴
انصراف

۱  پاسخ

۳

با استفاده از تابع strlen می توانید طول متن موجود در آرایه از نوع اشاره گر char را بدست آورید:

char *name[];
name="salman";
int len=strlen(name);

این تابع در کتابخانه string.h موجود است و باید در ابتدای برنامه تان فراخوانی کنید:

   #include <string.h>
انصراف
انصراف