گذاشتن یک اعلان در وبلاگ

۱

سلام….
من یه وبلاگ در بلاگفا دارم و میخواستم ببینم چطور یه اعلانی مثل اعلان بالای سایت p۳۰download قرار بدم؟ اگه کدی داره اون کد چیه و کجای قالب باید بزارم؟

alt text

انصراف

۱  پاسخ

۸

به ویرایش قالب رفته و قبل از تگ <head/> ، کد زیر را قرار دهید:

<style>
body {
  margin: ۰ !important;
  padding: ۰ !important;
}

/* A fake IE information bar */
#infobar {
  font: message-box;
}

/* Please adjust the values if the infobar is not looking good */
#infobar a, #infobar a:link, #infobar a:visited, #infobar a:active {
  display: block;
  color: #00۰;
  width:۱0۰%;
  background: #FFFFE۱ url(warning.gif) no-repeat fixed .۳em .۳em;
  border-bottom: .۱۶em outset;
  text-decoration: none;
  cursor: default;
}

#infobar a:hover {
  color: #FFF;
  background: #۳۱۶۹B۶ url(warning۲.gif) no-repeat fixed .۳em .۳em;
}

#infobar p{
  padding: .۴۵em ۱۰px .۴۵em 2۲px;
  font-size:1۱px;
  direction:rtl;
  font-family:tahoma;
  margin:۰;
  text-align:right;
}
</style>

و بعد از تگ <body> کد زیر را قرار بدهید:

<div id="infobar">
<a href="#">
<p><b>اعلان:</b> متنی که می خواهید در بالای سایت روی نوار رنگی نمایش داده شود.!</p>

</a>
</div>
انصراف
انصراف