قرار دادن کلیپ فلش در یک پست وبلاگ

۲

سلام…
میخواستم که یک کلیپ فلش رو در یک پست وبلاگم قرار بدم طوری که بیننده با باز کردن اون پست کلیپ لود بشه و براش نمایش داده بشه

انصراف

۲  پاسخ

۵

از این کد میتوانید استفاده کنید

<object width="5۵۰" height="۴0۰">
<param name="movie" value="somefilename.swf">
<embed src="somefilename.swf" width="5۵۰" height="۴0۰">
</embed>
</object>

که بجای width و height باید اندازه مورد نشر را وارد کنید و بجای somefilename.swf آدرس فایل فلش قرار گیرد

پاسخ داده شده ۰۱:۲۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ itline۱،۹۰۷۱۱۳۲۰
انصراف
۴

از این کد هم میتونی استفاده کنی:

<object classid="clsid:D۲۷CDB۶E-AE۶D-1۱CF-۹۶B۸-44455۳۵۴000۰" id="obj۱" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=۶,0,۴0,۰" border="۰" width="۲۶۰" height="۱۲۰">
<param name="movie" value="http://www.yoursite.com/yourfile.swf">
<param name="quality" value="High">
<embed src="http://www.yoursite.com/yourfile.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj۱" width="۲۶۰" height="۱۲۰"></object></p>

به جای yoursite آدرس سایتی رو که فایل فلش رو اونجا آپلودکردی بنویس و به جای 2۶0 و ۱۲۰ هم طول و عرضی رو که میخوای فلش نمایش داده بشه رو قرار بده

پاسخ داده شده ۰۷:۳۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ mamanjoon۱،۵۵۱۵۳۵
انصراف
انصراف