چگونه post thumbnails را در WordPress فعال کنیم

۱

دوستان من نیاز دارم قابلیت تصویر بند انگشتی وردپرس خودم رو فعال کنم هرچه قدر با فایل functions.php سرو کله می زنم نمیشه میدونم که کد

// Enable post thumbnails
add_theme_support('post-thumbnails'); 

رو اضافه کنم اما اضافه می کنم اصلاً اتفاقی نمی افته و گزینه مربوطه Us As thumbnails نمی یاد ممنون می شوم یک توضیح کامل بدین
این هم لینک آموزش خود وردپرس http://codex.wordpress.org/Function_Reference/the_post_thumbnail

پرسیده شده ۱۳:۴۲ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ saeid۴۴۵۱۳۲۷
انصراف
انصراف